Aanvraagformulier Cryptorchisme en Hyperplasia test

Het GEZONDHEIDSVERSLAG bestaat uit vier delen.
 
1). TESTICLES and SCROTUM(MALES), HYPERPLASIA(BITCHES). (5). 
2). HIPS (6). 
3). ELBOWS (5). 
4). EYELIDS (4).

De getallen (tussen haakjes) na elk gezondheidsprobleem zijn de “waarde / coëfficiënt” die voor het specifieke probleem in aanmerking wordt genomen.

Als je naar het onderstaande voorbeeld kijkt, zie je dat de score van de hondengezondheidsstatus wordt vermenigvuldigd met de waarde, waardoor de hond zijn laatste gezondheidsscore krijgt.

Afte

Na ontvangst van gezondheidsrapporten worden de bevindingen als volgt op het gezondheidsgedeelte van het BI-beoordelingsblad toegepast: Resultaten zijn toegankelijk op een schaal van 1 tot 5, met 5 als het PERFECTE / UITSTEKENDE voorbeeld en geleidelijk minder tot 1 die ONAANVAARDBAAR is. Het rapport is ontworpen om een ​​hond die van alle vier de punten vrij is een totale gezondheidsscore van 100% te geven

Deze vier rapporten kunnen als volgt worden gedaan:

Voor fokkers / eigenaren in Nederland, België, Duitsland en iedereen die de rit zal maken, hebben we een “Pakketdeal” met de veterinaire Kliniek voor Gezelschapsdieren, De Hint 14 Eersel NL, door Maarten Kappen.

In this package, which contains: 
X-rays taken:  HD | ED | PennHip | Spine (also the L7-S1)| Crooked tail + check for: Ec-Entropion| Hyperplasia / Testicles | Patellar Luxation | Heart, you (all paid up BI members have a special price) will have all the health testing done for a fixed price and BI will automatically get the results, including the certificates, in the database.

In dit pakket, dat bevat: Röntgenfoto’s: HD | ED | PennHip | Rug (ook de L7-S1) | Scheve staart + controleren op: Ec-Entropion | Hyperplasie / testikels | Patella Luxatie | Maar goed, u (alle betaalde BI-leden hebben een speciale prijs) laat alle gezondheidstests uitvoeren voor een vaste prijs en BI krijgt automatisch de resultaten, inclusief de certificaten, in de database.

Voor alle andere landen: Uw onderzoekende dierenarts moet het volgende uitvoeren en certificaten opstellen met de bevindingen, bijvoorbeeld: HD A, B, C, D, enz. | ED 0,1,2,3 etc | Ogen en hyperplasie: gratis, mild, ernstig etc,

 

Neem voor vragen contact op met BI op office@boerboelinternational.eu