+31 624716192

Boerboel Support

Boerboel Fokker lijst

Boerboel Fokker lijst


Op de onderstaande lijst vindt u Boerboel International fokkers gecategoriseerd per land. Boerboel International fokkerleden hebben toegang tot de database en kunnen u veel informatie geven over de gezondheidstests van de ouders.


Boerboel International is de ENIGE organisatie die de originele Boerboel rasstandaard gebruikt zonder alle mooie designer kleuren. Potentiële kopers van boerboel puppy kunnen altijd contact opnemen met Boerboel International via office@boerboelinternational.eu.

Breeding dogs of Boerboel International fokkerss may only produce a litter when they are health-, character tested and have been appraised. A full TPI.
A lot of our members have their breeding stock BIGS tested and therefore they can use the option “Mate Select“.

Mate Select is a new option in the database that finds the perfect match for one’s breeding dog, male or female, based on genetic testing and results. Of course HD, ED, Eyes etc must be taken into consideration before one uses the Mate Select option.

With Mate Select the genetic health of the new born pups will theoretically be better then the parents !!!
The first litters based, among other things, on Mate Select are already born.
Boerboel International advises you to buy ONLY pups of which the parents have been health tested and have a DNA profile.

A DNA profile is used by Boerboel International to determine the correct parenthood in realtime.
Once a match, the text “Parentage DNA Verified“, will be visible on the pedigree.

Compare all the options, available to our members, with other organizations !!! The result will speak for itself.

If you are looking for a boerboel pup you can contact the Boerboel International Breeders through their website or you can contact Boerboel International. 

Potential Boerboel puppy buyers can always contact Boerboel International for advice at office@boerboelinternational.eu.
If you get the database login screen please refresh your screen !!.

Zwarte honden worden NIET geaccepteerd door BI omdat ze GEEN Boerboels zijn !!

Alle fokkers op bovenstaande lijst zijn zorgvuldig door BI gecontroleerd. BI is echter NIET verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor tussentijds veranderde situaties bij individuele fokkers of door acties, beslissingen en/of beloftes van fokkers welke niet stroken met het BI beleid. Aan de lijst kunnen GEEN rechten worden ontleend.