Privacy verklaring Stichting Boerboel International.
AVG/GDPR 25-05-2018.

Stichting Boerboel International, gevestigd aan de Meijelsedijk 39, 6035 RH te Ospel, Nederland, is als enige verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Stichting Boerboel International:
Meijelsedijk 39 | 6035 RH | Ospel | Nederland | Tel. nr. : +31624716192
Website : https://boerboelinternational.eu
Database: https://bbs-database.org

Richard Vroomen is de functionaris gegevensbescherming (FG) van Stichting Boerboel International. Hij is te bereiken via richard@boerboelinternational.eu en bovenstaand adres

Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Stichting Boerboel International verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken (hierna te noemen N.A.W. gegevens):

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Skype naam
 • Uw website adres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website/database
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met contactgegevens van de klant/lid via een app, website of database. (Alleen indien door U gebruik gemaakt wordt van bepaalde opties binnen de software welke gebruikt wordt door Stichting Boerboel International.)

Alle informatie van/over honden valt niet onder de nieuwe AVG privacy wetgeving van Mei 2018

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Stichting Boerboel International verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betalingen.
 • Verzenden van onze stambomen, geboorte certificaten, nieuwsbrieven, keuringsuitslagen, startlijsten en/of reclamefolders.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van: fokbeleid, fokstandaard, diensten, prijzen en producten.
 • U de mogelijkheid te bieden om een database account aan te maken.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Voor het samenstellen van stambomen, geboorte certificaten, fokkerslijsten, nest aankondigingen, keuringsuitslagen, honden te koop, lijst met dek reuen etc.
 • Stichting Boerboel International analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website/database te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Stichting Boerboel International verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Stichting Boerboel International neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Boerboel International) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Boerboel International bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens——–> Bewaartermijn———–> Reden
N.a.w. gegevens betaald lid—————-> Volgens de NL wet——> o.a. belastingdienst etc
N.a.w. gegevens betaalde keuring——> Volgens de NL wet——> o.a. belastingdienst etc
N.a.w. diversen————————————> 1 jaar—————————-> Na controle en mailingen

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Boerboel International verkoopt/verstrekt/deelt uw gegevens niet aan / met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht b.v. hosting en/of software bedrijven, sluiten wij een verwerkersovereenkomst AVG om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Stichting Boerboel International blijft als enige verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Stichting Boerboel International gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website/database en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website/database naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

De cookies die bij het gebruik van de database gebruikt worden zijn:

 1. NET_SessionId -> wanneer U inlogt wordt hierin uw sessie-id opgeslagen. Verdwijnt weer zodra U de browser sluit
 2. agreed_cc_EULA_2016 -> Hierin staat dat U ooit het EULA (gebruikersovereenkomst) agree vinkje aangezet heeft nadat U de gebruikersovereenkomst heeft gelezen en geaccordeerd, zodat U die niet iedere keer opnieuw hoeft aan te vinken bij inloggen
 3. agreed_cc_privacy_policy -> Hierin staat dat U ooit het privacy policy agree vinkje aangezet hebt nadat U de privacy verklaring van Stichting Boerboel International heeft gelezen en geaccordeerd , zodat U die niet iedere keer opnieuw hoeft aan te vinken bij inloggen
 4. language -> Hierin staat de door u gekozen taal zodat U die niet iedere keer opnieuw hoeft te kiezen

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GOOGLE ANALYTICS

Stichting Boerboel International maakt, op haar website, gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Stichting Boerboel International bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Stichting Boerboel International te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Stichting Boerboel International heeft hier geen invloed op.

Stichting Boerboel International heeft Google geen toestemming gegeven om via Stichting Boerboel International verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Stichting Boerboel International maakt geen gebruik van Google Analytics bij het gebruik van de online database.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Boerboel International en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Dit geldt alleen voor uw persoonsgegevens en niet voor informatie over honden !

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar office@boerboelinternational.eu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Stichting Boerboel International zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Stichting Boerboel International wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Stichting Boerboel International neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 • De website/database maken beiden gebruik van een betrouwbaar HTTPS/SSL certificaat om te kunnen waarborgen dat uw gegeven niet in verkeerde handen vallen.
 • De database staat achter een firewall.
 • Database toegangs-wachtwoorden zijn gehashed+salted. Hashing is 1-wegs versleuteling en kan niet meer worden terug gehaald naar leesbare tekst. M.a.w. medewerkers van Stichting Boerboel International kunnen uw toegangs-wachtwoord niet lezen en alleen een nieuw wachtwoord aanmaken.
 • Alle N.A.W. gegevens, zoals hierboven benoemd, worden d.m.v. encryptie opgeslagen op de server zodat, in geval van een computer hack/diefstal, uw gegevens niet te lezen zijn door derden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via office@boerboelinternational.eu

Stichting Boerboel International
Datum: 21-5-2018